Joga studio Sadhana

Tečaj za učitelja joge (CYT300, RYS200, mednarodno priznana diploma), pričetek: Oktober 2021

Vsi naši teskti so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite ali druge pravne oblike zaščite intelektualne lastnine. Besedila ali dela besedila ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsako kopiranje teksta bomo takoj prijavili pristojnim organom.

IZOBRAŽUJ SE V MEDNARODNO PRIZNANI IN REGISTRIRANI ŠOLI Z VEČ KOT 15 LETNO TRADICIJO. PRIDRUŽI SE NAJBOLJŠIM UČITELJEM JOGE!Sadhana TT kolaz_720x160px

Diploma Sadhana Šole Joge je veljavna v slovenskem in mednarodnem prostoru. Z uspešno zaključenim programom lahko po veljavni zakonodaji Republike Slovenije poučujete jogo v Sloveniji in tujini.

Sadhana šola joge razpisuje 300 urni program SADHANA TEČAJ ZA UČITELJA JOGE 1:

CYT300 – CERTIFICIRANI UČITELJ JOGE 2021/22

Šolanje pričnemo oktobra 2021 – PRIJAVE ŽE POTEKAJO

COVID-19: V času korone smo pripravljeni in ustrezno tehnično opremljeni. Izvedli bomo vse vsebine po planu. Prakse joge / Hospitacije so vam na voljo preko spleta, vse kontaktne vsebine bom izvedli v živo. Zavezujemo se k vrhunski izvedbi izobraževanja, kot to počnemo že već kot 15 let! 

Prijave so odprte, število mest je omejeno.

Prijave kandidatov pričakujemo na naslovu info@sadhana.si.

Nosilka in avtorica programa: Sneža Vidovič, E-RYT 500, CYT, FIY,

Prva mednarodno priznana in registrirana slovenska učiteljica joge pri Yoga Alliance, ZDA (prva registracija: 2003)

 


Hatha Joga – Česa nas joga uči? predavanje: Sneža Vidovič (60 min)

Hatha joga je najbolj prepoznavna vrsta joge na zahodu. Čeprav je primarno usmerjena v telesni aspekt, močno vpilva tudi na naše duševno zdravje. Vsak praktikant joge bi moral razumeti, kakšno je sporočilo hatha joge. Več o tem v predavanju. Ogled predavanja je brezplačen.


Predstavitev programa

Od leta 2003 izobražujemo učitelje joge v Sloveniji. Naš program za učitelje joge je plod dolgoletnih (op.več kot 20 let) izkušenj in raziskovanj na področju joge, meditacije, izkustvene funkcionalne anatomije in kineziologije ter sodobne psihologije, didaktike, somatike in NLP (neuro-lingvističnega programiranja). Letos program zaključuje že 15. generacija učiteljev joge.
Seštevek inovativnih pristopov na področju joge, razumevanje procesa učenja joge in iskrena želja po prenosu znanja, nas dela drugačne. Z dovršenim in preizkušenim načinom dela uresničujemo želje ter gradimo dolgoročno zaupanje naših udeležencev. Sadhana šola joge je članica Joga Federacije Slovenije (JFS).

Komu je Tečaj za učitelje joge namenjen?

 • Vsem, ki želite dosedanje znanje in izkušnje joge poglobiti in se podati na pot poučevanja joge ter si pridobiti tudi certifikat za poučevanje joge.
 • Vsem tistim, ki sicer niste razmišljali o poučevanju joge, ste pa želeli dosedanje znanje in izkušnje joge nadgraditi in s tem poglobiti lastno jogijsko prakso.
 • Vsem, ki se srečujete z omejitvami pri praksi joge bodisi zaradi preteklih poškodb ali zaradi degenerativnih sprememb in se želite poučiti o varni in terapevtski praksi joge.

 Učenje z nami je ustvarjalno, polno čutne ostrine in premikanja notranjih meja. Ustvarjamo sproščeno okolje, kjer je učenje igra in sodelovanje nesebično izmenjavanje izkušenj.

Sadhana šola joge ustvarja unikaten pristop k jogi, ki deluje kot skupek klasičnih jogijskih principov, razvojnega gibanja človeka, izkustvene antomije (somatika) ter fizičnih in energijskih tehnik body-mind modelov. Fokusiramo se na notranjo izkušnjo, jo raziskujemo in je bolj pomembna kot doseganje zunanje forme.

Učiteljski tečaj joge temelji na načelih, ki so temeljna načela dela v Joga studiu Sadhana:

 • Priznavanje vsakega učenca kot unikatnega in sposobnega.
 • Spoštovanje individualnih omejitev, potreb in želja.
 • Omogočanje svobodne izbire nivoja zahtevnosti prakse joge.
 • Partnerski odnos med učencem in učiteljem, ki temelji na odgovornosti in spoštovanju.

Sadhana Šola joge

Vizija
Dvigniti strokovni nivo znanja na področju poučevanja joge ter zagotoviti poglobljen način študija, ki temelji na osebni praksi joge in razumevanju joge kot duhovne discipline. Naš cilj je ustvariti pogoje, kjer se bo vsakdo lahko učil s pomočjo izkušenih učiteljev joge in drugih mentorjev ter skozi lastno doživljanje ustvarjal svoj slog poučevanja joge, ki je unikaten, profesionalen in strokoven.
Program
Sadhana tečaj za učitelja joge 1 – CYT300 je sistematično in strokovno organiziran ter zagotavlja interdisciplinarno znanje, praktične izkušnje ter mentorstvo.
Enoletni strokovni program za učitelje joge je usklajen z evropskimi in ameriškimi standardi jogijskih zvez (European Yoga Allinace, International Yoga Federation, American Yoga Allinace).  Obsega 300 ur, od tega 266 kontaktnih ur (11 vikend modulov).
Ob uspešnem zaključku programa kandidati prejmejo mednarodno priznano diplomo oz. certifikat z nazivom  UČITELJ JOGE 1, CYT 300 (Certified Yoga Teacher), ki zagotavlja samostojno in profesionalno poučevanje joge. Sadhana diploma je priznana tudi  s strani mednarodne joga zveze Yoga Alliance, pri kateri se diplomanti lahko registrirajo.

Naš učiteljski tečaj joge izvajajo tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja joge, filozofije, psihologije, didaktike, somatike, funkcionalne anatomije, fiziologije in kineziologije in NLP-ja, ki predavajo v Sloveniji in tujini.

Glavna nosilka programa ter ustanoviteljica Sadhana šole joge je izkušena učiteljica joge in meditacije, Sneža Vidovič, 500 CYT, FIY, E-RYT500, ki je v Sloveniji med prvimi izvajala enoletne strokovne programe za učitelje joge. Je ena redkih učiteljev, ki se profesionalno ukvarja z jogo več kot 20 let in ji joga ne pomeni le „part-time joba“.

1. CILJI UČITELJSKEGA TEČAJA JOGE:

 • Pridobiti in razviti znanje ter razumevanje jogijske prakse in poučevanja joge, z namenom profesionalnega in strokovnega izvajanja programov joge.
 • Naučiti se samostojno oblikovati vadbene programe za izvedbo splošnih tečajev joge in tudi specifičnih programov (op. Joga za boljšo držo, Joga za prebavo, Joga na delovnem mestu, …)
 • Povečati razumevanje sebe, sprejemanje in spoznavanje lastnega telesa in uma skozi asane, pranajame in jogijsko filozofijo.
 • Doseči globoko razumevanje fizične naravnave, in sicer iz notranjosti telesa navzven.
 • Odkriti izvajanje asan brez naprezanja in poškodb.
 • Naučiti se povezati valove diha, giba in uma v progresivno prasko joge.
 • Razviti globino in lepoto jogijske prakse na jogijski blazini, ki nas podpira skozi dan in je hkrati del našega vsakdana.

2. VPISNI POGOJI ZA PRISTOP NA UČITELJSKI TEČAJ JOGE:
– vsaj V. stopnja izobrazbe;
– splošni CV + jogijske reference;
– ocena jogijske prakse in osebni razgovor.

3. POTEK IN IZVAJANJE TEČAJA:
Tečaj se bo izvajal v Ljubljani ali Kranju, v prostorih Sadhana d.o.o.
Trajal bo 11 vikend modulov (1 šolsko leto)
Urnik: običajno izvajamo en vikend na mesec, sobota in nedelja od 9.00 – 17.00h.
En modul v času izobraževanja je rezidenčni in poteka izven Ljubljane (v primeru, da so hotelske in gostinske storitve prepovedane zaradi lock-downa, bomo izvedbo prilagodili).

Sestavni del programa je obiskovanje tečajev – redna praksa joge 1 x tedensko, v okviru Joga studia Sadhana v živo ali on-line v živo, preko spletnega portala www.ejoga.si. Obiskovanje tečaja je sestavni del modula DIDAKTIKA, METODOLOGIJA POUČEVANJA – HOSPITACIJE

4. PROGRAM:

Vsebina 300 ur, 266 kontaktnih ur z učiteljem, preostala vsota ur je namenjena domačemu delu in študiju.

VSEBINA    ŠTEVILO UR
JOGIJSKE TEHNIKE: 
Asane in modifikacije asan ter uporaba jogijskih pripomočkov,
Prilagojeni programi asan za različne težave in bolezni,
Pranajame, Relaksacijske tehnike,
Uporaba tehnik v tradicionalnem
načinu vodenja joge in v dinamičnem (vinjasa joga)
145
DIDAKTIKA, METODOLOGIJA POUČEVANJA, HOSPITACIJE
Priprava ure, Načrtovanje tečaja, nivojsko poučevanje, tehnike opazovanja, demonstracija, asistenca, kvalitete učitelja, odnos učitelj-učenec.
18 + 40*
ANATOMIJA, KINEZIOLOGIJA  
Osnove anatomije (poudarek na funkcionalni anatomiji
prilagojeni za potrebe joge), osnove kineziologije.
15 + 15
EZOTERIČNA ANATOMIJA  
Osnove ezoterične anatomije
10
FILOZOFIJA, ETIKA
Jogijski tradicionalni teksti in vzhodna filozofija.
15
PSIHOLOGIJA in NLP tehnike v jogi  
Proces učenja, delovanje zavesti in razumevanje zaznavanja.
8
Skupaj
266 kontaktnih ur  + 34 ur projektnega dela pod mentorstvom (priprava avtorskega programa tečaja joge, …)

* Hospitacije, minimalno 40 ur: Hospitacije pomenijo opazovanje pedagoškega dela učitelja joge, analizo strukture ur, učenje asistenc tečajnikom in občasno sodelovanje z učiteljem (kot demonstrator). Obseg 40 ur hospitacij ustreza rednemu obiskovanju tečaja joge 1x tedensko v času enega leta. Hospitacij so lahko oproščeni tisti udeleženci, ki že imajo diplomo za učitelja joge kakšne druge šole in so že opravili min. 80 ur poučevanja.

5. ZAKLJUČEK PROGRAMA IN PREIZKUS
– pisni preizkus;
– nastop (vodenje ure, asistenca, demonstracija)
– izdelan načrt programa joge.

6. CENA / ŠOLNINA:

Znižana cena za plačila v enkratnem znesku: 1.850,00 EUR

Za plačila na 3 obroke: 1.950,00 EUR  (1. obrok: 850,00 EUR, 2. in 3. obrok po 550,00 EUR).

Cena vključuje udeležbo na vseh vikend predavanjih, zelo obsežno avtorsko gradivo* (op. to niso fotokopije knjig in nekaterih tujih jogijskih skript), mentorstvo med izobraževanjem ter opravljanje izpita.

Rezidenčni modul: Šolnina vključuje program modula in ne vključuje stroška nastanitve.

Opomba: * Dodatna tuja literatura je opcijska (ki jo boste dobili kot seznam knjig), se priporoča, ni pa nujna in ni všteta v ceno tečaja.

V primeru predčasne prekinitve izobraževanja iz osebnih razlogov vplačila ne vračamo. Vračila so možna le ob predložitvi dokazil o zdravstvenem stanju oz. nesposobnosti nadaljevanja izobraževanja.

Plačilo hospitacij: 

Za udeležence izobraževanja je obvezno obiskovanje rednih tečajev joge v živo v studiu ali pa v živo preko spleta.

Kandidat mora opraviti skupno 40 ur (praks) hospitacij v enem šolskem letu, kar v času enega leta pomeni obisk tečaja joge 1 x tedensko.

Ob vpisu v Sadhana šolo joge CYT300 prejmete DARILO: BREZPLAČNE HOSPITACIJE – 40 obiskov joge v živo preko spleta brezplačno!

7. PRED – PRIJAVA:
Pred – prijava na program pomeni izkazan interes za program in ni zavezujoča. Le- ta naj vsebuje:
1. življenjepis (osebne podatke: priimek in ime, domači in elektronski naslov, telefonska številka; osebna predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motiv za prijavo na učiteljski program.

Pred-prijavo pošljete po pošti na elektronski naslov info@sadhana.si. Dodatne informacije na številki 031 308 144 (Blaž).

8. KONČNA PRIJAVA pomeni odločitev za vstop v program in plačilo dela šolnine ali šolnine v enkratnem znesku.

9. TERMINI MODULOV 2021/2022 bodo v celoti znani poleti 2021 za vašo lažjo organizacijo.

TT1 mnenje 2 TT1 mnenje 3 TT1 mnenje 1 TT1 mnenje 4

 

 

Koledar
dogodkov