Joga studio Sadhana

Zmago Šmitek: MANDALE Tajni vrtovi razsvetljenja

Zmago Šmitek

MANDALE

Tajni vrtovi razsvetljenja

 Beletrina, zbirka Koda, Ljubljana, 2016

 

Dolgoletni redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Zmago Šmitek, je svoje poznavanje in ljubezen do azijskih kultur posredoval svojim študentom na predavanjih o etnologiji Azije in antropologiji religije, vsem drugim pa v navdušujočih člankih in knjigah.

Pisal je o slovenski mitologiji (Mitološko izročilo Slovencev, 2004, Poetika in logika slovenskih mitov, 2012), kjer je izročilo bogato in zanimivo obdelal iz različnih zornih kotov in ga umestil v širši indoevropski kontekst ter izpostavil tudi njegove lokalne posebnosti.

Oznaka, ki se vedno prilepi ocenam njegovih del, je: berljivo in eruditsko.

Taka je tudi njegova nova knjiga o mandalah. Zgornjima pridevnikoma pa bi lahko dodali še: življenjsko delo, ki presega meje našega prostora.

Mnoga krajša in daljša potovanja (leta 1976 prvič v Indijo in Nepal), tako študijska kot tista, kot pravi sam, „za dušo“, so dr. Šmitka izoblikovala v poglobljenega raziskovalca, poznavalca, občudovalca.

Poleg tega da je velik del snovi, ki jo opisuje, lahko preučeval in situ (večino fotografij za knjigo je prispeval avtor sam), da je raziskoval bogastva samostanov in knjižnic in knjigarn Vzhoda in Zahoda, je na tej poti spletel tudi številna dragocena srečanja, prijateljstva in izkušnje. Kot jih našteva sam v dodatku h knjigi, so to dragocena srečanja z „velikani“ na področju preučevanja filozofije azijskih kultur, pa tudi s tistimi, ki so ta načela udejanjili v svojem življenju, posvečenem duhovnosti: s Čedomirom Veljačićem, Svetoslavom Roerichom, z dalajlamo in Alexom Berzinom, Frankom Koromom, S. N. Mishro, Janezom Svetino in drugimi. Kot pravi avtor, mu je uspelo poslušati navdihnjeno predavanje J. Krišnamurtija v Bombaju in nekaj mesecev izpopolnjevati svoje znanje joge pri samem mojstru B. K. S. Ijengarju v Puni.

Dr. Šmitek je znanstvenik in raziskovalec. Toda nikoli samo to: njegova radovednost sega širše in globlje, in čeprav je slog pisanja uglajen, zadržan in eleganten, ne more skriti avtorjeve predanosti in fascinacije. Zdi se, da se vedno znova vrača v neskončno raznoliko bogastvo azijskih kultur in Indije, kot bi se po zamotanih labirintih vračal v prastari duhovni dom, ki ga navdihuje in oplaja.

mantra-1-001_easy-resize-com

Knjiga o mandalah je znanstvena knjiga, ki s svojo kompleksnostjo, širokim zamahom, presega slovenske meje in bi ji zaradi obsežnega geografskega prostora, ki ga zajema, in interdisciplinarnosti težko našli par. Kot taka je izjemno delo, ki se sklicuje na mnoge reference, obenem pa tke zgodbo, ki jo je profesor Šmitek prehodil in premislil sam, na mnogih takih in drugačnih potovanjih, tudi stokilometrski romarski pešpoti v Amarant.

Kakor pravi sam:

„Knjigo sem pisal z namenom, da bi bila uporabna za strokovnjake in hkrati zanimiva za širšo javnost.“

mantre2-001_easy-resize-com

Mandale so najbolj prefinjena in zapletena oblika sakralne umetnosti Indije; bolj ali manj sofisticirane najdemo na območju vse od Sibirije prek Kitajske do Japonske ter Indonezije. Vraščene so v vsa področja azijskih kultur, do koder je nekoč segal indijski vpliv. V mandalah in jantrah je kozmologija, videnje poslednje resnice o našem bivanju, izražena skozi abstraktno matematično geometrijsko formo. Ta v simbolni obliki prikazuje nedoumljivo. Namenjene so meditaciji, kontemplaciji, najrazličnejšim obredom, izražajo se lahko tudi tridimenzionalno skozi sakralne predmete, arhitekturo svetišč, bivališč in vrtov. Vsebujejo koncept prostora in časa.

Tantrične doktrine, še posebej budizem, je mandale v svojih mnogih raznovrstnih smereh razvil do popolnosti, v svoji odprtosti pa je segal njegov vpliv daleč na vse strani neba in v različne religiozne tradicije. Mandale lahko preučevalcu povedo veliko o azijskih kulturah in načinih mišljenja. Knjiga nas popelje skozi to izjemno, skoraj nepregledno množico najrazličnejših konceptov, idejnih tokov, ki se prepletajo tako religiozno, filozofsko, »znanstveno« in umetniško.

In verjetno je prav ta kompleksnost mandal tisto, kar je pritegnilo avtorja v dolgotrajno in izčrpno raziskovanje; predmet, ki ga danes dojemamo predvsem kot umetnost, združuje v svoji zgoščeni osnovni obliki vse znanje in duhovnost časa, v katerem je nastala.

»Prek obvladane oblike kozmičnega diagrama je mogoče zagledati in začutiti neobvladljivo moč transcendentnega. Mandale so tako izhodišče za prakticiranje različnih obredov, iniciacij, vizualizacij in kontemplacij.«

ytt720x350

 Vse stare kulture so zavzeto zrle v nebo in tam našle odgovore na kozmogonična vprašanja ter stkale svojo mitologijo. Arheoastronomija je vse pomembnejša veja arheologije, ki razpira vpogled v stara znanja, ki segajo v tako zgodnje dobe razvoja človeštva, kot sta mezolitik in neolitik. Ta stara znanja so bila tudi osupljivo razširjena v evroazijskem prostoru. Osnovna simbola, ki si ju je arhaični človek izbral za ponazoritev odnosa med makro in mikrokozmosom, med večnim in relativnim, med absolutnim in relativnim, sta krog in kvadrat, ki generirata še mnoge druge like.

Mandala je običajno kvadrat, zarisan v obodu kroga v svoji najosnovnejši obliki, lahko pa je tudi tridimenzionalni predmet, svetišče, tloris mesta ali palače, vrta itd. Mandala je izjemno prečiščena oblika, umetniški izdelek (ki to niti nima namena biti) kozmične »realnosti«, ki združuje intuicijo in racionalnost.

Indijsko videnje fizičnega sveta je krog, v katerem se pojavi križ kot statična oblika ali dinamična svastika. Vsebuje koncept prostora in časa.

Mandala je kozmični diagram, prek katerega je mogoče začutiti transcendentno.

Mistiki Indije in drugih azijskih kultur so iskalci stika z vesoljno zavestjo. Pri tem si pomagajo z zvokom, mantro, meditacijo in drugimi devocijskimi praksami, glede na doktrinarne smeri, božanstva, ki jih naslavljajo, obredja in cilje, ki jih želijo doseči. Razpon je resnično širok in zajema tako skrajno ezoterične prakse (tudi pridobitev posebnih sposobnosti – sidhijev), dostopne le ozkemu posvečenemu krogu, ali skrajno profane, do novodobnih iger za otroke in odrasle.

Jantre, v katerih se po navadi pojavljajo trikotniki, so geometrični diagrami energijskih tokov, božanskih moči ali človeških kvalitet, h katerim stremi posameznik. Pogosto so namenjene izpolnitvi določenih želja. Jantra je kot nekakšen inštrument, ki usmerja meditacijo ali vizualizacijo. Nosijo se tudi v obliki amuleta.

Jantre so bolj neposreden inštrument stika z božanskim, mandale pa kompleksen, plast za plastjo prodirajoč proces k viru vsega.

 mandale3-001_easy-resize-com

Knjigo Mandale, tajni vrtovi razsvetljenja je prav gotovo vredno imeti in se potopiti vanjo. O njej je težko pisati, ker je zelo gosto branje in nam podarja obilo informacij o izjemno razvejeni in kompleksni temi. Je darilo za vse, ki jih zanimajo indijske (in azijske) filozofije in mitologije.

Barbara Habič Pregl

 

Vsi naši programi in njihova imena /naslovi ter teskti/opisi so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite ali druge pravne oblike zaščite intelektualne lastnine. Besedila ali dela besedila ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsako kopiranje teksta bomo takoj prijavili pristojnim organom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledar
dogodkov