Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen Politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev, uporabnikov in izvajalcev storitev (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta: www.sadhana.si (v nadaljevanju: spletna stran) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Špikova ulica 17, 4000 Kranj, matična številka: 3584038000 (v nadaljevanju:, podjetje, mi, ali upravljavec).

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), konvencijami Sveta Evrope in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) itd.).

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov in uporabo spletne strani navajate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Politika zasebnosti je hkrati tudi del Splošnih pogojev poslovanja in Pogojev uporabe spletne strani.  Če ne soglašate z našo Politiko zasebnosti in načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov in prenehate z uporabo naše spletne strani.

V primeru, da imate dodatna vprašanja ali zahteve v zvezi s Politiko zasebnosti nas kontaktirajte na e-mail:  info@sadhana.si .

 

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v Politiki zasebnosti.

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom

Anonimiziranje: je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na posameznika.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Špikova ulica 17, 4000 Kranj, matična številka: 3584038000. V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@sadhana.si.

 

PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

Obdelujemo osebne podatke, ki jih posameznik vnese na spletni strani. Osebnih podatkov ne prodajamo, delimo ali kako drugače posredujemo tretjim osebam, razen ta potrebe, ki so navedene v Politiko zasebnosti.

V primeru, da ste le obiskovalec spletne strani se o vas zbirajo podatki samo z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik oz. naročnik naših storitev ali izvajalec storitev, obdelujemo tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev, ki ste jih naročili in jih uporabljate, pri tem pa vam želimo zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Obdelujemo tako neosebne podatke, kot tudi osebne podatke, ki nam jih posredujete ali jih pridobimo z vašo uporabo.

–  neosebne podatke: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše storitve;

–    osebni podatki: podatke obdelujemo, če jih sami vnesete.

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek
 • elektronska pošta
 • IP naslov
 • arhiv morebitne dodatne komunikacije in druge osebne podatke, ki jih pridobimo z neposredno komunikacijo z vami, katere prostovoljno delite
 • podatke o naročenih storitvah
 • v primeru naročila tudi podatke o plačilu (kot so: številka plačilne kartice, ime in priimek lastnika, naslov lastnika, veljavnost)

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo. Posameznik potrjuje, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu.

Neosebni podatki se beležijo avtomatično. Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Brez posameznikovega izrecnega dovoljenja ne bomo pod nobenim pogojem posredovali osebnih  podatkov  tretji osebi oziroma ter ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke, razen če bi to od nas zahtevale državni organi in je takšna obveznost določena v zakonu. Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo  anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasnega in nedvoumnega soglasja zadevnih posameznikov, ki so posredovali svoje soglasje, za naslednje namene:

 • obveščanje o ponudbah, ključnih dogodkih, ugodnostih in izboljšavah naših storitev, preko kanalov, ki ste jih izbrali v soglasju
 • identifikacijo posameznika
 • naročilo naših storitev
 • izpolnitev kontaktnega obrazca
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani in drugih kanalih upravljavca, ter za podeljevanje nagrad

Obdelava na podlagi pogodbe:

 • sklenitev in izvajanje pogodbe
 • identifikacijo posameznika
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu in morebitnih spremembah
 • za izvedbo storitev
 • za reševanje reklamacij in ugovorov
 • obračunavanje naročil in hranjenje podatkov o nakupu v skladu z veljavno zakonodajo

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

 • identifikacija in preprečevanje morebitnih zlorab in prevar, odkrivanje in preprečevanje goljufij in zlorabe naših storitev, pri čemer lahko podatke posredujemo tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim organom, ki imajo pristojnost
 • za potrebe informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo naših storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov
 • za morebitne pravne postopke, ki so lahko povezani z izvršbo, sodno ali izvensodno izterjavo in obrambo pred morebitnimi zahtevki.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. Osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije.

 

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

 

 

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Mladoletne osebe do 16 let ne smejo posredovati kakršnih koli osebnih podatkov brez dovoljenja (privolitve ali avtorizacije) nosilca starševske odgovornosti (enega od staršev ali skrbnikov). Namerno ne bomo zbirali osebnih podatkov oseb, za katere vemo, da so mlajše od 16 let, ali jih kakor koli uporabljali ali jih razkrivali tretji nepooblaščeni osebi brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

 

Umik soglasja za e-obveščanje

Kadarkoli lahko prekličete vaše soglasje za prejemanje e-obvestil, ki vam jih pošiljamo z namenom obveščanja o koristnih informacijah, novicah in promocijah naših storitev.  Prav tako lahko kadarkoli prekličete privolitev za neposredno trženje s tem ko:

 • Kliknete na ˝odjava˝, ki bo v vsakem od obvestil Ponudnika.
 • Pošljete obvestilo o vašem umiku soglasja ali obvestilo o vašem ugovoru glede obdelave osebnih podatkov na info@sadhana.si
 • Osebno zahtevate na sedežu upravljavca.

Vaš umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v obdobju odkar ste dali soglasje za obdelavo (ko ste v obrazec za e-Novice vpisali vaš e-mail ali ko ste kot naš uporabnik potrdili naročilo na e-Novice) do takrat, ko ste preklicali vaše soglasje za obdelavo.

Po prejetju vašega preklica soglasja za obdelavo bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke (e-mail naslov) in jih v roku 10 dni izbrisali. Obvestili vas bomo, da smo upoštevali vaš preklic soglasja. Na podlagi vašega ugovora glede neposrednega trženja bomo takoj, oziroma najkasneje v 15 dneh trajno prenehali z obdelavo vašega e-mail naslova za namene direktnega trženja in vas o tem obvestili. Ne bomo vam več pošiljali obvestil o koristnih informacijah, novicah in promocijah naših storitev.

 

Informacije o pravicah posameznika katerega podatke obdelujemo

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

 • kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Že želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite v vašem računu v spletni trgovini.
 • do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.;
 • da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite;
 • do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.;
 • omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.;
 • prenosljivosti podatkov. Pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih;
 • kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem;
 • izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate:

 • na info@sadhana.si ali
 • preko pošte na naslov SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Špikova ulica 17, 4000 Kranj.

 

Prizadevamo si, da je vaši zahtevi ugodeno nemudoma, a najkasneje v enem 15 dneh. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa zaračunamo v višini glede na strošek kopije.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Po prenehanju potrebe po obdelovanju osebnih podatkov oziroma na podlagi pisnega preklica posameznika se podatki izbrišejo oziroma uničijo nosilci podatkov.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

 

 

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Ko se piškotki namestijo na vaš računalnik, o tem niste obveščeni. Glavni namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo vaš računalnik in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo za enostavnost in hitrost. Piškotki nam omogočijo, da vam prikažemo pravilne informacije, ki jih iščete in vas zanimajo. Z zbiranjem in pomnjenjem informacij o vaših nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko zagotovimo boljšo spletno stran in trženjske izkušnje. Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite vaše piškote. Piškotke lahko zavrnete ali jih sprejmete s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrnete, lahko naprej uporabljate našo spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale.

V nadaljevanju se nahajajo povezave do navodil, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku.

Menjava nastavitev piškotkov

POMEMBNO! Piškotki so datoteke na vašem računalniku. Da bi odstranili piškotke, preverite zgornje povezave za navodila, kako v vašem brskalniku izbrišete piškotke.

Od piškotkov (razen nujnih) lahko kadarkoli odstopite.

 

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO

 1. Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani

Sejni piškotek

PiškotekTrajanjeNamen
__PHPSESSIDsejaDelovanje sistema za prikaz vsebin.

Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbriše, ko uporabnik odide s spletne strani.

Cludflare Cookie

PiškotekTrajanjeNamen
__cfduid5 letDistribucija vsebin in delovanje požarnega zidu.

Je namenjen storitvam Cloudflare CDN mreže za pohitritev dostopa do strežnika. Več si preberite tukaj.

 

 1. 2. Piškotki tretjih strani

Google Analytics

PiškotekTrajanjeNamen
__utma2 letRazlikuje uporabnike od sej.
__utmb30 minUgotovi nove obiske.
__utmcČas sejePotreben za združljivost skripte za nazaj.
__utmz6 mesecevNosi informacijo o izvoru prometa.
__utmv2 letiShranjuje splošne podatke o obiskovalcu.

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Ti piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih informacij, služijo le za zagotavljanje unikatnosti obiskov. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Če želite blokirati le storitve Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani.

Google maps

PiškotekTrajanjeNamen
NID6 mesecevUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
PREF2 letiUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
testcookiesejaUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
khcookiesejaUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
SNID6 mesecevUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps

Na naši spletni strani uporabljamo storitve Google Maps za prikaz geografskih lokacij. Za več informacij o piškotkih in politiki zasebnosti podjetja Google obiščite:

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Youtube

PiškotekTrajanjeNamen
PREF10 letPrikaz video vsebin s portala Youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE240 dniPrikaz video vsebin s portala Youtube.com
use_hitboxsejaPrikaz video vsebin s portala Youtube.com

Na naši spletni strani uporabljamo storitve youtube za prikaz video vsebin. Za več informacij o piškotkih in politiki zasebnosti podjetja Google, ki upravlja s portalom Youtube, obiščite:

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Facebook

PiškotekTrajanjeNamen
Reg_fb_gatesejaURL prve obiskane strani.
Reg_fb_refsejaUrl zadnje obiskane strani.
IsdsejaZaščita pred CSRF napadi.
Reg_ext_refsejaIzvor prometa, prva obiskana spletna stran.
wdsejaDimenzije okna.
datr2 letiZaščita pred spamom in zlorabami v Facebook računih.

Omenjeni piškotki se uporabljajo za delovanje vtičnikov omrežja Facebook. Za več informacij o shranjevanju in uporabi pridobljenih informacij preberite https://www.facebook.com/help/cookies

 

 

 

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

 

PRIGLASITEV

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi piškotke na vašem računalniku ali na mobilni napravi.

 

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestili posameznika preko e-pošte v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik ali izvajalec naših storitev sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

Od obiskovalca do spletne strani je vzpostavljena varna šifrirana SSL povezava. Vsa gesla se v bazi shranjujejo v kriptirani obliki.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na  naši spletni strani.

 

 

 

Koledar
dogodkov