13.-14.10: CYT300 Certificirani tečaj za učitelje joge z mednarodno priznano diplomo

Vsi naši teskti so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite ali druge pravne oblike zaščite intelektualne lastnine. Besedila ali dela besedila ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsako kopiranje teksta bomo takoj prijavili pristojnim organom.

PRIDRUŽI SE NAJBOLJŠIM UČITELJEM JOGE!Sadhana TT kolaz_720x160px

Diploma Sadhana Šole Joge je veljavna v slovenskem in mednarodnem prostoru. Z uspešno zaključenim programom lahko po veljavni zakonodaji Republike Slovenije poučujete jogo v Sloveniji in tujini.

Sadhana šola joge razpisuje program SADHANA TEČAJ ZA UČITELJA JOGE 1:

CYT300 – CERTIFICIRANI UČITELJ JOGE 2018/19

PRIČETEK: 13 – 14 Oktober 2018

ZADNJA MESTA!

Informativne prijave kandidatov pričakujemo na naslovu info@sadhana.si.

Ob vpisu v Sadhana šolo joge CYT300 prejmete DARILO – 40 obiskov GRATIS.

Nosilka in avtorica programa: Sneža Vidovič, 500 CYT, FIY

Predstavitev

Od leta 2003 izobražujemo učitelje joge v Sloveniji. Naš program za učitelje joge je plod dolgoletnih (op.več kot 20 let) izkušenj in raziskovanj na področju joge, meditacije, izkustvene funkcionalne anatomije in kineziologije ter sodobne psihologije, didaktike, somatike in NLP (neuro-lingvističnega programiranja). Letos program zaključuje že 14. generacija učiteljev joge.
Seštevek inovativnih pristopov na področju joge, razumevanje procesa učenja joge in iskrena želja po prenosu znanja, nas dela drugačne. Z dovršenim in preizkušenim načinom dela uresničujemo želje ter gradimo dolgoročno zaupanje naših udeležencev. Sadhana šola joge je članica Joga Federacije Slovenije (JFS).

Komu je Tečaj za učitelje joge namenjen?

 • Vsem, ki želite dosedanje znanje in izkušnje joge poglobiti in se podati na pot poučevanja joge ter si pridobiti tudi certifikat za poučevanje joge.
 • Vsem tistim, ki sicer niste razmišljali o poučevanju joge, ste pa želeli dosedanje znanje in izkušnje joge nadgraditi in s tem poglobiti lastno jogijsko prakso.
 • Vsem, ki se srečujete z omejitvami pri praksi joge bodisi zaradi preteklih poškodb ali zaradi degenerativnih sprememb in se želite poučiti o varni in terapevtski praksi joge.

 Učenje z nami je ustvarjalno, polno čutne ostrine in premikanja notranjih meja. Ustvarjamo sproščeno okolje, kjer je učenje igra in sodelovanje nesebično izmenjavanje izkušenj.

Sadhana šola joge ustvarja unikaten pristop k jogi, ki deluje kot skupek klasičnih jogijskih principov, razvojnega gibanja človeka, izkustvene antomije (somatika) ter fizičnih in energijskih tehnik body-mind modelov. Fokusiramo se na notranjo izkušnjo, jo raziskujemo in je bolj pomembna kot doseganje zunanje forme.

Učiteljski tečaj joge temelji na načelih, ki so temeljna načela dela v Joga studiu Sadhana:

 • Priznavanje vsakega učenca kot unikatnega in sposobnega.
 • Spoštovanje individualnih omejitev, potreb in želja.
 • Omogočanje svobodne izbire nivoja zahtevnosti prakse joge.
 • Partnerski odnos med učencem in učiteljem, ki temelji na odgovornosti in spoštovanju.

Sadhana Šola joge

Vizija
Dvigniti strokovni nivo znanja na področju poučevanja joge ter zagotoviti poglobljen način študija, ki temelji na osebni praksi joge in razumevanju joge kot duhovne discipline. Naš cilj je ustvariti pogoje, kjer se bo vsakdo lahko učil s pomočjo izkušenih učiteljev joge in drugih mentorjev ter skozi lastno doživljanje ustvarjal svoj slog poučevanja joge, ki je unikaten, profesionalen in strokoven.
Program
Sadhana tečaj za učitelja joge 1 – CYT300 je sistematično in strokovno organiziran ter zagotavlja interdisciplinarno znanje, praktične izkušnje ter mentorstvo.
Enoletni strokovni program za učitelje joge je usklajen* z evropskimi in ameriškimi standardi jogijskih zvez (European Yoga Allinace, International Yoga Federation, American Yoga Allinace).  Obsega 300 ur, od tega 266 kontaktnih ur (11 vikend modulov).
Ob uspešnem zaključku programa kandidati prejmejo diplomo oz. certifikat z nazivom  UČITELJ JOGE 1, CYT 300 (Certified Yoga Teacher), ki zagotavlja samostojno in profesionalno poučevanje joge. 

Naš učiteljski tečaj joge izvajajo tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja joge, filozofije, psihologije, didaktike, somatike, funkcionalne anatomije, fiziologije in kineziologije in NLP-ja, ki predavajo v Sloveniji in tujini.

Glavna nosilka programa ter ustanoviteljica Sadhana šole joge je izkušena učiteljica joge in meditacije, Sneža Vidovič, 500 CYT, FIY, ki je v Sloveniji med prvimi izvajala enoletne strokovne programe za učitelje joge. Je ena redkih učiteljev, ki se profesionalno ukvarja z jogo več kot 18 let in ji joga ne pomeni le „part-time joba“.

Sneza Vidovic

1. CILJI UČITELJSKEGA TEČAJA JOGE:

 • Pridobiti in razviti znanje ter razumevanje jogijske prakse in poučevanja joge, z namenom profesionalnega in strokovnega izvajanja programov joge.
 • Naučiti se samostojno oblikovati vadbene programe za izvedbo splošnih tečajev joge in tudi specifičnih programov (op. Joga za boljšo držo, Joga za prebavo, Joga na delovnem mestu, …)
 • Povečati razumevanje sebe, sprejemanje in spoznavanje lastnega telesa in uma skozi asane, pranajame in jogijsko filozofijo.
 • Doseči globoko razumevanje fizične naravnave, in sicer iz notranjosti telesa navzven.
 • Odkriti izvajanje asan brez naprezanja in poškodb.
 • Naučiti se povezati valove diha, giba in uma v progresivno prasko joge.
 • Razviti globino in lepoto jogijske prakse na jogijski blazini, ki nas podpira skozi dan in je hkrati del našega vsakdana.

2. VPISNI POGOJI ZA PRISTOP NA UČITELJSKI TEČAJ JOGE:
– vsaj V. stopnja izobrazbe;
– splošni CV + jogijske reference ;
– ocena jogijske prakse in osebni razgovor.

3. POTEK IN IZVAJANJE TEČAJA:
Tečaj se bo izvajal v Ljubljani v prostorih Joga studia Sadhana.
Trajal bo 11 vikend modulov (1 šolsko leto)
Urnik: en vikend na mesec, sobota in nedelja od 9.00 – 17.00h.
Dva vikend modula v času izobraževanja bosta rezidenčna in potekata izven Ljubljane.

Sestavni del programa je obiskovanje tečajev (cca. 1 x tedensko) v okviru Joga studia Sadhana, ki se izvajajo v Joga studiu Sadhana in na drugih lokacijah. Obiskovanje tečaja je sestavni del modula DIDAKTIKA, METODOLOGIJA POUČEVANJA, HOSPITACIJE

4. PROGRAM:

Vsebina 300 ur, 266 kontaktnih ur z učiteljem, preostala vsota ur je namenjena domačemu delu in študiju.

VSEBINA     ŠTEVILO UR
JOGIJSKE TEHNIKE: 
Asane in modifikacije asan ter uporaba jogijskih pripomočkov,
Prilagojeni programi asan za različne težave in bolezni,
Pranajame, Relaksacijske tehnike,
Uporaba tehnik v tradicionalnem
načinu vodenja joge in v dinamičnem (vinjasa joga)
145
DIDAKTIKA, METODOLOGIJA POUČEVANJA, HOSPITACIJE
Priprava ure, Načrtovanje tečaja, nivojsko poučevanje, tehnike opazovanja, demonstracija, asistenca, kvalitete učitelja, odnos učitelj-učenec.
18 + 40*
ANATOMIJA, KINEZIOLOGIJA  
Osnove anatomije (poudarek na funkcionalni anatomiji
prilagojeni za potrebe joge), osnove kineziologije.
15 + 15
EZOTERIČNA ANATOMIJA  
Osnove ezoterične anatomije
10
FILOZOFIJA, ETIKA
Jogijski tradicionalni teksti in vzhodna filozofija.
15
PSIHOLOGIJA in NLP tehnike v jogi  
Proces učenja, delovanje zavesti in razumevanje zaznavanja.
8
Skupaj
266 kontaktnih ur  + 34 ur projektnega dela pod mentorstvom (priprava avtorskega programa tečaja joge, …)

* Hospitacije, minimalno 40 ur: poleg omenjenih vsebin se predvideva redno obiskovanje tečaja joge v Joga studiu Sadhana pod mentorstvom učitelja. Hospitacije pomenijo opazovanje pedagoškega dela učitelja joge, analizo strukture ur, učenje asistenc tečajnikom in občasno sodelovanje z učiteljem (kot demonstrator). Obseg 40 ur hospitacij ustreza rednemu obiskovanju tečeja joge 1x tedensko. Hospitacij so lahko oproščeni tisti udeleženci, ki že imajo diplomo za učitelja joge kakšne druge šole in so že opravili min. 80 ur poučevanja.

5. ZAKLJUČEK PROGRAMA IN PREIZKUS
– pisni preizkus;
– nastop (vodenje ure, asistenca, demonstracija)
– izdelan načrt programa joge.

6. CENA: 1.950,00 EUR. Možno je plačilo na 3 obroke  (950,00 + 500 + 500). 

Ob enkratnem plačilu vam priznamo 5% popust. Cena s popustom je 1.850,00 EUR.

Cena vključuje udeležbo na vseh vikend predavanjih, obsežno avtorsko gradivo* (op. niso fotokopije knjig in nekaterih tujih jogijskih skript), mentorstvo učitelja  ter opravljanje izpita. Cena ne vključuje stroška nastanitve na bivalnih vikend modulih izven Ljubljane.

Opomba: * Dodatna tuja literatura je opcijska (ki jo boste dobili kot seznam knjig), se priporoča, ni pa nujna. In ni všteta v ceno tečaja.

7. PLAČILNI POGOJI: ŠOLNINA
Ob 100% avansu nudimo 5 % popust

V primeru predčasne prekinitve izobraževanja iz osebnih razlogov vplačila ne vračamo. Vračila so možna le ob predložitvi dokazil o zdravstvenem stanju oz. nesposobnosti nadaljevanja izobraževanja.

Plačilo hospitacij: Redni tečaj joge obsega 20 hospitacij (obiskov) na semester in se plača po ceniku Joga studia Sadhana. Kandidat mora opraviti skupno 40 ur hospitacij v enem šolskem letu, kar pomeni obisk tečaja 1 x tedensko.

Ob vpisu v Sadhana šolo joge CYT300 prejmete DARILO – 40 obiskov GRATIS (40+40). To pomeni, da plačate 1 x tedensko tečaj joge, obiskujete ga 2 x tedensko.

8. PRED – PRIJAVA:
Pred – prijava na program pomeni izkazan interes za program. Le- ta naj vsebuje:
Življenjepis (osebne podatke: priimek in ime, domači in elektronski naslov, telefonska številka; osebna predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski program.

Pred-prijavo pošljete po pošti na elektronski naslov info@sadhana.si, informacije na gsm 040 90 91 92.

9. KONČNA PRIJAVA pomeni odločitev za vstop v program in plačilo šolnine v enkratnem znesku ali plačilo prvega obroka.

TT1 mnenje 2 TT1 mnenje 3 TT1 mnenje 1 TT1 mnenje 4

 

Koledar
dogodkov